“Sular yükselince, balıklar karıncaları yer... Sular çekilince de karıncalar balıkları yer... Kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmesin.. Çünkü kimin kimi yiyeceğine "suyun akışı" karar verir... Afrika atasozu

Cumartesi, Mart 29, 2008

Sol Ne Zaman İktidar Olur?

Bizde ihtilal olduğu zaman, ülkemizin bütün sol aydınları Avrupa ülkelerine gitmiştir. Yıllarca orada ne zorluk yaşadıklarını bilmeyiz ama, onlar ancak orada hayatta kalabileceklerini görmüşlerdir. Yıllar sonra aftan yararlanarak bir kısmı dönmüş, bir kısmı da orada kendine yerleşik bir düzen kurduğundan, kalmayı seçmiştir.

Osmanlı da ilericiliği, aydınlığı, gelişmişliği Avrupa’da görmüş ve kendi aydınlarını, daha iyi eğitim alsınlar ve teknolojik gelişimleri memleketlerine aktarsınlar diye, yine Avrupa’ya göndermiştir.

Kurtuluş savaşı sürerken başta Halide Edip Adıvar olmak üzere bazı aydınlar Wilson Cemiyeti’ni kurmuşlar ve Yunus Nadi, İnönü bu kanatta yer almış ve Atatürk’ü Amerikan mandasına ikna etmeye çalışmışlardır. Ancak Atatürk ve arkadaşlarını, Wilson ile konuşmaya ikna etmelerine rağmen, bağımsızlıktan caydıramamışlardır.

Kurtuluş savaşından sonra Atatürk çevresinde umut vadeden gençleri yine medeniyetin beşiği gördüğü Avrupa’ya göndermiştir. Atatürk ne ABD karşıtı olmuştur, ne de kendini yeryüzü üzerinde herhangi bir ülkeden eksik görmüştür. Ancak, yeni yapılandıracağı Devletin varlığını ve gelişmişliğini, Avrupa’da gözlemlediği medeniyet istikametinde görmüştür.

Şimdi ben merak ediyorum: hangi Atatürk’ten bahsediyoruz? Çünkü bu yazdıklarım tarihi gerçekler; öyleyse, bugünkü solcu arkadaşlarım ne demek istiyor? Beni bilgilendirirlerse çok sevineceğim.

Sol nasıl bu hale geldi bir daha düşünelim o zaman?

Ve, çözüm bulalım; solun nasıl yeniden varolabileceği, muhalefet yapabileceği, iktidar adayı olabileceği üzerine kafa yoralım!

-Eğer sol, mevcut siyasi partileri kapatma konusunda kazan kaldırıp, partilerin kapatılmasını protesto ederse, Meclisin ne olursa olsun çalıştırılması ve çözümlerin de orada bulunması konusunda sesini yükseltirse

-Eğer sol, gündemde olan Sosyal Güvenlik reformları konusunda, elini vicdanına koyup, bu reformların gerekli olduğunu kabul eder, ama, vergi toplayamayan Devletin, bu yükü emekçinin sırtına yıkmaya kalktığını bas bas bağırırsa

-Eğer sol, bugünkü muhalefet çizgisinin ancak ve ancak dikta rejimlerinde olabileceğini, iktidar partisinin her yeniliğinin anamuhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesine taşınmasının parlementer sistemin işleyemezliğini getireceğini meydanlarda haykırırsa

-Eğer sol, ölen aydınların hiçbiri için bağırmayan anamuhalefet partisinin, laiklik elden gidiyor diye bağırırken, adalet, demokrasi, insan hakları, bireyin güvencesi, Devletin güvenilirliğinin sağlanması için bazı gizlenen gerçeklerin şeffaflaşarak toplumla yüzleşmeyi talep ederse ve laikliğin bugünkü kadar ağızlarda sakız olmaması gerektiğini haykırırsa

-Eğer sol, Kürdü ile kardeş ve bireysel haklar gibi temel ortak paydalarda buluşabilirse

-Eğer sol, türbanlı da bizim evladımız, başı açık da bizim evladımız deyip, ancak bunları ortak paydada buluşturacak normları ortaya sürebilirse

-Eğer sol, Türkiye’nin yüzünü AB’den İran, Suriye, Rusya, Çin istikametine çevirmenin Türkiye için bölünme tehlikesine yol açabileceğini ve geri kalmış, baskıcı rejimlere davetiye çıkartacağını, ancak bu ülkeler komşuları olduğundan, onlarla da iyi komşuluk ilişkileri kurmakta kararlı olduğunu savunursa

-Eğer sol, mevcut Anayasa , Siyasi Partiler Yasası, Ceza Yasası demokarsiyi ortadan kaldıranların eseridir, bunları reddediyoruz ve derhal değiştirilmesini istiyoruz demezse

-Eğer sol, mevcut seçim sistemi antidemokratiktir. Gerek lider diktatörlüğü ve gerekse barajların elbirliği ile değiştirilmesi gerekir diye ortalığı birbirine katmazsa

Ya sol, sol değildir; ya da bunlar sol değilse, ben solcu değilim.

Ancak, bunları kendi süzgecinden geçirip, kendi önünü açarsa, bugün Ak Partiye gitmiş yaklaşık yüzde otuz kadar oyu kendine çeker ve hatta CHP gibi faşist bir partiyi de yerle bir eder ve iktidar olur. Ancak, unutulmasın ki, iktidar ve muhalefet ancak ve ancak parlementer sistemin korunup, demokratik seçimlerin gerçekleşmesi ile olur. Parlamentonun iki partisini kapatarak değil.

Birsen Şahin

Etiketler:

0 Comments:

Yorum Gönder

<< Home

Seninle gurur duyuyorum

kalbim seninle

Edith Piaf - La Vie En Rose
by bigproblem11